Ostatnio zainteresowałem się zbieraniem monet kolekcjonerskich. Mój wybór padł na monety złote, a szczególnie polskie monety

Zbieram też różne monety, które można spotkać  w obiegu jako powszechnie wykorzystywane do płacenia

Monety kolekcjonerskie tak naprawdę nie są wykonane z czystego złota. Polskie monety kolekcjonerskie są wykonane ze stopu złota i innych metali. Zazwyczaj zawartość złota wynosi 90%. Podaje się wtedy, że taka moneta ma próbę 900Au lub 900/100

Złoto (Au, łac. aurum) – pierwiastek chemiczny, metal przejściowy.

Występowanie: złoto występuje w skorupie ziemskiej w ilości 1,1×10-3 ppm. Występuje ono w przyrodzie w stanie rodzimym.


Chrześcijaństwo

Złoto było jednym z darów, które Jezus Chrystus otrzymał od mędrców ze wschodu. Złożyli je przy żłobie, aby podkreślić godność boską i królewską Nowonarodzonego Mesjasza.


Właściwości

 • Wzór chemiczny: Au (Aurum) – złoto
 • Układ krystalograficzny: regularny ściennie centrowany
 • Twardość: 2,5 – 3
 • Gęstość: 15,5 –19,3 (czyste 19,28)
 • Rysa: żółta, połyskliwa
 • Barwa: złocistożółta lub żółtobiała
 • Przełom: ciągliwy
 • Łupliwość: brak
 • Połysk: silny metaliczny
 • Stosunkowo rzadko tworzy kryształy o pokroju sześcianów, ośmiościanów lub dwunastościanów rombowych.
 • Zazwyczaj wykazuje pokrój płytkowy, blaszkowy, prętowy, włosowy.
 • Występuje w skupieniach zbitych, włóknistych, pierzastych, blaszkowych.
 • Tworzy też dendryty, druty oraz drobny pył (tzw.”złota mąka”).
 • Niekiedy tworzy grudki a także sporej wielkości bryły – samorodki.
 • Jest izostrukturalne ze srebrem i miedzią rodzimą.

Często zawiera izostrukturalne domieszki: srebra – elektrum; rtęci – amalgamat złota; miedzi – cuproauryt; palladu – porpezyt; rodu – rhodyt; itru – irauryt; platyny – złoto platynowe; bizmutu – maldonit.

 • Jest kowalne, giętkie, strugalne, nieprzezroczyste, ciągliwe (z 1 g Au można uzyskać drucik o dł. 160 m).
 • Jest bardzo dobrym przewodnikiem ciepła i elektryczności.

Złoto jest odporne na działanie czynników atmosferycznych i prawie wszystkich kwasów. Rozpuszcza się: w wodzie królewskiej (1 część kwasu azotowego i 3 części kwasu solnego), w mieszaninie kwasu azotowego i siarkowego, w kwasie selenowym, w rtęci tworząc tzw. amalgamat, w kwasie solnym w obecności ozonu, w cyjankach tworząc cyjanek złota.


Występowanie

Tworzy dwa podstawowe typy złóż:

 • złoża pierwotne – związane z wysokotemperaturowymi żyłami hydrotermalnymi, przecinającymi skały wylewne, z żylami kwarcowymi i skałami metamorficznymi. Bywa spotykane z kwarcem, pirytem, chalkopirytem, galeną, sfalerytem, barytem, fluorytem, srebrem rodzimym
 • złoża wtórne – związane ze skałami okruchowymi, powstałymi wskutek niszczenia wcześniejszych złóż pierwotnych. Znajdowane jest w aluwialnych piaskach i żwirach a także w piaskowcach i zlepieńcach.

Miejsca występowania:

 • na świecie:
  • Republika Południowej Afryki Republika Południowej Afryki – okolice Johannesburga (zasoby oceniane na około 70 tys. ton)
  • Rosja Rosja – Ałdan, Kołyma, Ural
  • Australia Australia – Kalgoorie
  • Chińska Republika Ludowa Chiny
  • Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone
  • Kanada Kanada
 • w Polsce:
  • Dolny Śląsk (dorzecza rzek: Izery, Kwisy, Bobru) – przyjmuje się, że na tym terenie wydobyto w latach 1175-1240 około 50 ton złota
  • okolice Złotoryi
  • okolice Bolesławca

Złoto, podobnie jak wszystkie ciężkie pierwiastki, tworzy się przy wybuchu supernowej


Zastosowanie 

 • jest powszechnie wykorzystywane w jubilerstwie do wyrobu biżuterii,
 • do wyrobu przedmiotów ozdobnych, sakralnych i użytkowych (największym wyrobem z czystego złota jest sarkofag Tutenchamona – 110 kg)
 • należy do poszukiwanych i bardzo cenionych kamieni kolekcjonerskich (największy samorodek znaleziono w Chile w 1951 r. – 153 kg; w Australii znaleziono samorodki o masach: 68 kg, 71 kg, 85 kg, 92 kg)
 • stanowiło podstawę systemów monetarnych; używane jest do wyrobu monet
 • ma zastosowanie w elektronice (do wyrobu złączy)
 • do "złocenia" innych metali
 • produkcji specjalnego szkła
 • jest składnikiem szlachetnych stopów
 • ma zastosowanie w medycynie i w stomatologii
 • jako złoto płatkowe w technikach pozłotniczych

Związki złota są stosowane jako środek leczniczy w reumatoidalnym zapaleniu stawów (podawane domięśniowo). Hamują one proliferację limfocytów, uwalnianie enzymów lizosomalnych oraz produkcję reaktywnych form tlenu w makrofagach, a także produkcję interelukiny-1. Działaniem ubocznym mogą być: fotosensytywne wysypki, zaburzenia żołądkowe oraz uszkodzenie nerek. Izotop 198Au (czas połowicznego rozpadu – 2,7 dnia) jest używany w terapii niektórych nowotworów, a także w innych chorobach.

Żródło wikipedia.org

Polecam: | złote Numizmatyka monety |